જુન મહિનાની બ્લોગર કોન્ફરન્સ (વિશ્વ વેબ મહેફીલ)

June 3rd, 2009

મિત્રો,
 
  જુન મહિનાની બ્લોગર કોન્ફરન્સ માટે આપને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. આ કોન્ફરન્સનો હેતુ ગુજરાતી બ્લોગરો એકબીજાને જાણે અને એકબીજાની કૃતિઓને માણે તેવો છે. જો આપ આ કોન્ફરન્સમાં આપની કૃતિ રજુ કરવાની ઇચ્છા ધરાવતાં હો તો મને ઇ-મેઇલ કરી જણાવવા વિનતી. પ્રત્યેક બ્લોગર પોતાની મનપસંદ એક કૃતિ રજૂ કરી શકશે. આપને વિશ્વ વેબ મહેફીલને સજાવવા માટેનું હાર્દિક આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. વિગતો નોંધી લેશો.
તારીખઃ ૬ જુન, ૨૦૦૯ શનીવાર
સમયઃ સવારે ૧૦:૦૦ (સેન્ટ્રલ) વાગે
ફોન નંબરઃ ૨૧૮ – ૩૩૯ – ૨૫૦૦
કોન્ફરન્સ એક્સેસ કોડઃ ૫૩૦૧૦૨#
યાહુ મેસેંજર આઇડીઃ  vishal_monpara
 
સ્વયંશિસ્તતાના જરૂરી મુદ્દાઓ
૧) પાછલી કોન્ફરન્સની જેમ આ કોન્ફરન્સમાં આપણે સમયસર આવીશું.
૨) જો આપણને તકનીકી કોઇ મુશ્કેલી પડે તો યાહુ મેસેંજરમાં માત્ર ટાઇપ કરીને પ્રશ્ન રજૂ કરીશું.
૩) જ્યારે આપણો વારો આવે ત્યારે જ આપણે બોલીશું.
૪) જ્યારે જરૂર ન હોય ત્યારે આપણે “*6” દબાવીને mute  કરી દેશું. ફરી પાછું “*6” દબાવવાથી unmute થશે કે જેથી આપણે બોલેલું અન્ય લોકો સાંભળી શકે.
થોડી તકનીકી માહિતી પણ જોઇ લઇએ.
૧) આ કોન્ફરન્સ માટે ફોન આવશ્યક છે કે જેથી આપ આ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લઇ શકો છો. જો આપની પાસે કોમ્પ્યુટર, યાહુ મેસેંજર અને વેબ કેમેરા હોય તો સારુ પરંતુ તેની આવશ્યકતા નથી.
૨) આ ઇમેઇલમાં આપેલાં નંબર પર ફોન લગાવવાથી તે કોન્ફરન્સનો એક્સેસ નંબર માંગશે જે તમારે બટન દબાવીને આપવાનો હોય છે અને તરત જ તમે કોન્ફરન્સમાં જોડાઇ જાઓ છો.
૩) જો આપના કોમ્પ્યુટર પર યાહુ મેસેંજર હોય તો તેમાં લોગીન થઇને મારા યાહુ આઇડી vishal_monpara પર મેસેજ મોકલો. જો મારુ આઇડી આપના લીસ્ટમાં ન હોય તો પણ તમે Actions Menu > Send an Instant Message.. માં જઇને Other Contact માં મારું આ આઇડી નાખીને મને મેસેજ મોકલી શકો છો. હું તરત જ તમને યાહુ મેસેંજરની કોન્ફરન્સમાં જોડાવાનું આમંત્રણ આપી દઇશ.
૪) જો આપને કોઇ વ્યક્તિને કેમેરામાં જોવી હોય તો કોન્ફરન્સમાં હાજર રહેલી વ્યક્તિઓ જો યાહુ મેસેંજર પર હાજર હોય તો તેમનું નામ જમણી બાજુના લીસ્ટમાં હોય છે. નામ પર બે વાર ક્લીક કરવાથી આ વ્યક્તિ સાથેની અંગત વાતચીત માટેની એક વિન્ડો ખુલશે. તેમાં તમે તે વ્યક્તિને તેમનો કેમેરો જોવાની પરવાનગી માટેની વિનંતી કરી શકો છો.
આભાર
વિશાલ મોણપરા

માર્ચ મહિનાની બ્લોગર કોન્ફરન્સ

March 3rd, 2009

મિત્રો,

ગયા મહિને અમેરિકા ખાતે ગુજરાતી બ્લોગર કોન્ફરન્સનું આયોજન થયું હતું કે જેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ટેકનોલોજીની ચકાસણી કરીને મોટા પાયા પર આ પ્રકારની કોન્ફરન્સ કરવાનો હતો. આપને જાણીને ખુબ જ આનંદ થશે કે હવે આ કોન્ફરન્સ વિશ્વનાં કોઇ પણ ગુજરાતી બ્લોગર માટે ખુલ્લી રાખવામાં આવી છે. આપને વિજયભાઇ શાહનો ઇમેઇલ મળી ગયો હશે કે જેમાં તેમણે માર્ચ મહિનાનાં પહેલા અઠવાડિયામાં થનારી કોન્ફરન્સનો સંકેત આપ્યો હતો. તો દોસ્તો, આપ ૮ મી માર્ચ, ૨૦૦૯ રવિવારે સવારે ૧૦:૦૦ (સેન્ટ્રલ) વાગે તૈયાર છો ને? વિગતો નોંધી લેશો.
તારીખઃ ૮ મી માર્ચ, ૨૦૦૯ રવિવાર
સમયઃ સવારે ૧૦:૦૦ (સેન્ટ્રલ) વાગે
ફોન નંબરઃ ૨૧૮ – ૩૩૯ – ૨૫૦૦
કોન્ફરન્સ એક્સેસ કોડઃ ૫૩૦૧૦૨#
યાહુ મેસેંજર આઇડીઃ vishal_monpara

આ કોન્ફરન્સના મુદ્દાઓ
૧) એકમેકનો પરિચય
૨) બ્લોગર આચાર સંહિતા વિશે માહિતી
૩) ગુજરાતી બ્લોગર તરીકેના નવા વિચારોની રજૂઆત
૪) આપની કૃતિઓનું આપના દ્વારા પઠન. (માત્ર એક/બે શેર પૂરતી મર્યાદિત રહેશે.)

સ્વયંશિસ્તતાના જરૂરી મુદ્દાઓ
૧) પાછલી કોન્ફરન્સની જેમ આ કોન્ફરન્સમાં આપણે સમયસર આવીશું.
૨) જો આપણને તકનીકી કોઇ મુશ્કેલી પડે તો યાહુ મેસેંજરમાં માત્ર ટાઇપ કરીને પ્રશ્ન રજૂ કરીશું.
૩) જ્યારે આપણો વારો આવે ત્યારે જ આપણે બોલીશું.
૪) જ્યારે જરૂર ન હોય ત્યારે આપણે *6 દબાવીને mute કરી દેશું. ફરી પાછું *6 દબાવવાથી unmute થશે કે જેથી આપણે બોલેલું અન્ય લોકો સાંભળી શકે.

થોડી તકનીકી માહિતી પણ જોઇ લઇએ.
૧) આ કોન્ફરન્સ માટે ફોન આવશ્યક છે કે જેથી આપ આ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લઇ શકો છો. જો આપની પાસે કોમ્પ્યુટર, યાહુ મેસેંજર અને વેબ કેમેરા હોય તો સારુ પરંતુ તેની આવશ્યકતા નથી.
૨) આ ઇમેઇલમાં આપેલાં નંબર પર ફોન લગાવવાથી તે કોન્ફરન્સનો એક્સેસ નંબર માંગશે જે તમારે બટન દબાવીને આપવાનો હોય છે અને તરત જ તમે કોન્ફરન્સમાં જોડાઇ જાઓ છો.
૩) જો આપના કોમ્પ્યુટર પર યાહુ મેસેંજર હોય તો તેમાં લોગીન થઇને મારા યાહુ આઇડી vishal_monpara પર મેસેજ મોકલો. જો મારુ આઇડી આપના લીસ્ટમાં ન હોય તો પણ તમે Actions Menu > Send an Instant Message.. માં જઇને Other Contact માં મારું આ આઇડી નાખીને મને મેસેજ મોકલી શકો છો. હું તરત જ તમને યાહુ મેસેંજરની કોન્ફરન્સમાં જોડાવાનું આમંત્રણ આપી દઇશ.
૪) જો આપને કોઇ વ્યક્તિને કેમેરામાં જોવી હોય તો કોન્ફરન્સમાં હાજર રહેલી વ્યક્તિઓ જો યાહુ મેસેંજર પર હાજર હોય તો તેમનું નામ જમણી બાજુના લીસ્ટમાં હોય છે. નામ પર બે વાર ક્લીક કરવાથી આ વ્યક્તિ સાથેની અંગત વાતચીત માટેની એક વિન્ડો ખુલશે. તેમાં તમે તે વ્યક્તિને તેમનો કેમેરો જોવાની પરવાનગી માટેની વિનંતી કરી શકો છો.

આભાર
વિશાલ મોણપરા

ફેબ્રુઆરી બ્લોગર કોન્ફરન્સ-વિશાલ મોણપરા

February 25th, 2009

einstein-karikatur_5575

૨૦૦૬માં જે તકનીકી સાધનો હતા તે સાધનો સાથે આપણે કેટલાક મિત્રોએ ચેટ કરી હતી અને વિચારોનું આદાન પ્રદાન કર્યુ હતુ. છેલ્લા બે વર્ષમાં તકનીકી વિકાસ ઘણો થયો અને બ્લોગર મિત્રોની પણ સંખ્યા વધી. તો ચાલો આપણે વીડીયો સંમેલન થી મળીયે

જરુરીયાત હશે યાહુ ઇ મેલ આઈ ડી, વેબ કેમેરો અને ફોન.

એક મેક ની ઓળખાણ ઉપરાંત આપના વિચારો અગત્યની બાબત છે નવા બ્લોગર શું કરે છે તે જાણીયે અને જુના બ્લોગરો જે જાણે છે તે જણાવે. ટુંકમાં આજના ગુજરાતી બ્લોગ જગતને વધુ સમૃધ્ધ બનાવવા વાતો કરીયે…બ્લોગરો માટે સારુ શું? નરસુ શું? તે જણાવવાની જુની વાતો જરુર હશે તો કરશુ..પણ મુળે તો એક મેકની ઓળખાણ અને વાતોચીતો કરીયે એક મેક સાથે …અમારી વાતોમાં રસ પડે તો જણાવશો અથવા તમારી વાતોમાં સૌને સમાવશો…

તારીખ અને સમય નોંધી લેશો
તારીખઃ ૧૫ ફેબ. ૨૦૦૯ રવિવાર
સમયઃ સવારે ૧૦ઃ૦૦ સેન્ટ્રલ (USA) one hour…
ફોનઃ (218) 339-2500,

કોન્ફરન્સ કોડઃ 530102#
યાહુ આઇડીઃ vishal_monpara

Please show your willingness to participate with your blog name and area from where you are blogging

આભાર.
વિશાલ મોણપરા

 

તા ૧૫ ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯ ના સવારે ૧૦:૦૦ વાગે ગુજરાતી બ્લોગરોની એક કોન્ફરન્સ યોજાઇ હતી. ૨૦૦૬ માં યોજાયેલી બ્લોગરોની કોન્ફરન્સમાં વિશ્વભરનાં બ્લોગરોએ ભાગ લીધો હતો. તેના ઉપક્રમે જ આ કોન્ફરન્સ યોજાઇ હતી પરંતુ માત્ર અમેરિકાના બ્લોગરો પૂરતી મર્યાદીત રાખવામાં આવી હતી. લગભગ ૩૦ જેટલાં બ્લોગરોને આમંત્રણ આપવામાં આવ્યુ હતું. આ કોન્ફરન્સનાં મુખ્ય હેતુઓ
૧) બધાં બ્લોગરોની એકબીજા સાથેની વ્યક્તિગત ઓળખાણ
૨) નવી ટેકનોલોજીના ઉપયોગની ચકાસણી.

અમેરિકામાં ઘણાં જૂના બ્લોગરો છે. તેઓને દૃશ્ય-શ્રાવ્ય માધ્યમ દ્વારા એકબીજાની નજીક લાવવાનો આ એક નવતર પ્રયોગ હતો. માત્ર અમેરિકાના બ્લોગરોને આમંત્રણ આપવાનો હેતું એટલો જ હતો કે કોન્ફરન્સ માટે જે ફોન નંબરનો ઉપયોગ થઇ રહ્યો હતો તે અમેરિકામાં રહેલાં બ્લોગરો સહેલાઇથી જોડીને વાતચીતમાં જોડાઇ શકે જ્યારે અન્ય વસતાં બ્લોગરોને આંતરરાષ્ટ્રીય ફોન દર ચૂકવવો પડે. વળી આ કોન્ફરન્સ એકમાત્ર અખતરો જ હતો કે જેનો ઉપયોગ ભવિષ્યમાં આપણે મોટા પાયે કોન્ફરન્સ કરવા માટે કરી શકીએ. કુલ ૭ ગુજરાતી બ્લોગરો અહીં હાજર રહ્યા હતાં. પ્રથમ થોડીક મિનિટો એકબીજાને યાહુ મેસેંજરની મદદથી કેમેરાને સેટ અપ કરવામાં ગાળી. જેમ અગાઉ જણાવ્યું તેમ આ કોન્ફરન્સ વ્યક્તિગત ઓળખાણ માટે  જ હતી એટલે થોડીક મિનિટો એકબીજાના પરિચય માટે ગાળી. દરેક બ્લોગરો એકબીજાને જાણતા જ હતાં, પરંતુ એકબીજાને જોઇને તેમના મુખથી તેમનો પરિચય સાંભળવાનો લહાવો અલગ જ હોય છે. ત્યાર બાદ આજની આ કોન્ફરન્સમાં પડેલી તકલીફો અને ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની કોન્ફરન્સને વધારે સુદૃઢ બનાવવા માટેના સૂચનો દરેક પાસેથી લીધા. શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદીએ ગુજરાતી બ્લોગરોને બોસ્ટન બે-ત્રણ દિવસની મહેફીલ કરવાનું આમંત્રણ આપેલ છે. વધુમાં તેઓ ફાધર વાલેસના સંપર્કમાં હોવાથી ફાધર વાલેસને પણ બોલાવી શકે એવી તૈયારી પણ બતાવી છે. ત્યાર બાદ દરેક વ્યક્તિ સ્વરચિત મનગમતી કડીઓ બોલીને આ કોન્ફરન્સને એક નાનકડી સાહિત્ય સભાનું રૂપ આપીને સમાપન કર્યું.

વિશાલ મોણપરા

Next month we will be meeting with possibly with all bloggars with the help of Vishal and Chirag.. Please wait for the invitation from Vishal…

Hello world!

February 24th, 2009

Welcome to Gujaratisahityasarita.org. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!