જુન મહિનાની બ્લોગર કોન્ફરન્સ (વિશ્વ વેબ મહેફીલ)

મિત્રો,
 
  જુન મહિનાની બ્લોગર કોન્ફરન્સ માટે આપને આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. આ કોન્ફરન્સનો હેતુ ગુજરાતી બ્લોગરો એકબીજાને જાણે અને એકબીજાની કૃતિઓને માણે તેવો છે. જો આપ આ કોન્ફરન્સમાં આપની કૃતિ રજુ કરવાની ઇચ્છા ધરાવતાં હો તો મને ઇ-મેઇલ કરી જણાવવા વિનતી. પ્રત્યેક બ્લોગર પોતાની મનપસંદ એક કૃતિ રજૂ કરી શકશે. આપને વિશ્વ વેબ મહેફીલને સજાવવા માટેનું હાર્દિક આમંત્રણ આપવામાં આવે છે. વિગતો નોંધી લેશો.
તારીખઃ ૬ જુન, ૨૦૦૯ શનીવાર
સમયઃ સવારે ૧૦:૦૦ (સેન્ટ્રલ) વાગે
ફોન નંબરઃ ૨૧૮ – ૩૩૯ – ૨૫૦૦
કોન્ફરન્સ એક્સેસ કોડઃ ૫૩૦૧૦૨#
યાહુ મેસેંજર આઇડીઃ  vishal_monpara
 
સ્વયંશિસ્તતાના જરૂરી મુદ્દાઓ
૧) પાછલી કોન્ફરન્સની જેમ આ કોન્ફરન્સમાં આપણે સમયસર આવીશું.
૨) જો આપણને તકનીકી કોઇ મુશ્કેલી પડે તો યાહુ મેસેંજરમાં માત્ર ટાઇપ કરીને પ્રશ્ન રજૂ કરીશું.
૩) જ્યારે આપણો વારો આવે ત્યારે જ આપણે બોલીશું.
૪) જ્યારે જરૂર ન હોય ત્યારે આપણે “*6” દબાવીને mute  કરી દેશું. ફરી પાછું “*6” દબાવવાથી unmute થશે કે જેથી આપણે બોલેલું અન્ય લોકો સાંભળી શકે.
થોડી તકનીકી માહિતી પણ જોઇ લઇએ.
૧) આ કોન્ફરન્સ માટે ફોન આવશ્યક છે કે જેથી આપ આ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લઇ શકો છો. જો આપની પાસે કોમ્પ્યુટર, યાહુ મેસેંજર અને વેબ કેમેરા હોય તો સારુ પરંતુ તેની આવશ્યકતા નથી.
૨) આ ઇમેઇલમાં આપેલાં નંબર પર ફોન લગાવવાથી તે કોન્ફરન્સનો એક્સેસ નંબર માંગશે જે તમારે બટન દબાવીને આપવાનો હોય છે અને તરત જ તમે કોન્ફરન્સમાં જોડાઇ જાઓ છો.
૩) જો આપના કોમ્પ્યુટર પર યાહુ મેસેંજર હોય તો તેમાં લોગીન થઇને મારા યાહુ આઇડી vishal_monpara પર મેસેજ મોકલો. જો મારુ આઇડી આપના લીસ્ટમાં ન હોય તો પણ તમે Actions Menu > Send an Instant Message.. માં જઇને Other Contact માં મારું આ આઇડી નાખીને મને મેસેજ મોકલી શકો છો. હું તરત જ તમને યાહુ મેસેંજરની કોન્ફરન્સમાં જોડાવાનું આમંત્રણ આપી દઇશ.
૪) જો આપને કોઇ વ્યક્તિને કેમેરામાં જોવી હોય તો કોન્ફરન્સમાં હાજર રહેલી વ્યક્તિઓ જો યાહુ મેસેંજર પર હાજર હોય તો તેમનું નામ જમણી બાજુના લીસ્ટમાં હોય છે. નામ પર બે વાર ક્લીક કરવાથી આ વ્યક્તિ સાથેની અંગત વાતચીત માટેની એક વિન્ડો ખુલશે. તેમાં તમે તે વ્યક્તિને તેમનો કેમેરો જોવાની પરવાનગી માટેની વિનંતી કરી શકો છો.
આભાર
વિશાલ મોણપરા

2 Responses to “જુન મહિનાની બ્લોગર કોન્ફરન્સ (વિશ્વ વેબ મહેફીલ)”

  1. ૨૦૧૦ ની કોન્ફોરન્સ ક્યારે છે?

    “માનવ”

  2. Great Post! Thanks for sharing this post.

Leave a Reply